Office Hours : 08h00 - 16h00


Mobirise

About our
Past Papers 

The sample papers...
read more

Mobirise

Oor ons vorige vraestelle

Afrikaans...
read more

Mobirise

 Entries close
       1 October 2023 /
       Inskrywings sluit
     1 Oktober 2023

Should you not..
read more

Online Orders 

SOUTH AFRICA
Cost is R25 per paper plus R50 handling fee.
Past Papers are e-mailed to you.

NAMIBIA, BOTSWANA AND ESWATINI (SWAZILAND)
The cost is R25 per paper plus a R50 handling fee.
You will have access to download your order immediately. 

If not ordering online, see below for order forms.

Aanlynbestellings

SUID-AFRIKA
Koste is R25 per vraestel en R50 hanteringsfooi.
Vorige vraestelle word aan u per e-pos versend.

NAMIBIë, BOTSWANA EN ESWATINI (SWAZILAND)
Die kostes is R25 per vraestel en R50 hanterintsfooi.
U kan die bestelling onmiddelik aflaai.

Indien nie aanlyn bestel nie, sien hieronder vir bestelvorms.

2023 Order Forms / 2023 bestelvorms

Parents / Schools

If not ordering online, please download the correct form below, complete it and return it to us via e-mail together with proof of payment.  Banking details are on the form.
We will e-mail your order to you.

Parents - Gr1-3 - Past Paper Order Form
Parents - Gr4-7 - Past Paper Order Form
Parents - Gr8-9 - Past Paper Order Form
Schools - Gr1-3 - Past Paper Order Form
Schools - Gr4-7 - Past Paper Order Form
Schools - Gr8-9 - Past Paper Order Form

Ouers / Skole

Indien nie aanlyn bestel word nie, laai asseblief die korrekte vorm hieronder af, vul dit in en e-pos dit terug aan ons saam met die bewys van betaling.  Bankbesonderhede is beskikbaar op ons vorm.
Ons sal die bestelling aan u e-pos.

Ouers - Gr1-3 - Vorige vraestelle bestelvorm
Ouers - Gr4-7 - Vorige vraestelle bestelvorm
Ouers - Gr8-9 - Vorige vraestelle bestelvorm
Skole - Gr1-3 - Vorige vraestelle bestelvorm
Skole - Gr4-7 - Vorige vraestelle bestelvorm
Skole - Gr8-9 - Vorige vraestelle bestelvorm

Mobirise

We would love to
hear from you.

Contact Us